Green_Hygiene_Logo_RGB_Zeichenfläche 1

Fortrolighedspolitik

1. Privatliv oversigt

Generelle bemærkninger

Følgende bemærkninger giver et hurtigt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. Persondata er alle data, som du kan blive personligt identificeret med. Du kan finde detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse i vores fortrolighedspolitik, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatører. Du kan finde deres kontaktoplysninger i hjemmesidens impressum.

Hvordan indsamler vi dine data?

For det første bliver dine data indsamlet, når du overfører dem til os. Det kan for eksempel være data, som du indtaster i en kontaktformular. Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke igennem vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for indlæsning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på hjemmesiden.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af de indsamlede data er for at sikre, at hjemmesiden indlæses uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse og modtager af, samt formål med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Du har også ret til at indgive en klage hos den ansvarlige tilsynsmyndighed. Hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse, kan du altid kontakte os på den adresse, der er angivet i vores impressum.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger denne hjemmeside, kan din brugeradfærd indgå i vores statistisk. Dette sker hovedsageligt igennem cookies og såkaldte analyseprogrammer.Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i følgende fortrolighedspolitik.

2. Hosting og Content Delivery Networks (CDN)

Ekstern hosting

Denne hjemmeside bliver hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). De personlige data, der bliver indsamlet på denne hjemmeside, gemmes på hosterens servere. Disse data kan omfatte IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktoplysninger, navne, hjemmesideadgang og andre data, der genereres af en hjemmeside. Hosteren bruges med det formål at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (Art. 6, stk. 1 lit. b GDPR) og for at sikre, at vores online tilbud stilles til rådighed på en sikker, hurtig og effektiv måde via en professionel udbyder (Art. 6, stk. 1 lit. f GDPR). Vores hoster vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser, og vil i den forbindelse følge vores instruktioner i forhold til disse data.

Indgåelse af kontrakt om ordrebehandling

For at sikre overholdelse af databeskyttelseslovene under behandlingen af data, har vi indgået en ordrebehandlingskontrakt med vores hoster.

3. Generelle og obligatoriske oplysninger

Privatliv

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove og denne fortrolighedspolitik. Hvis du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet forskellige personlige data. Persondata er data, som du kan blive personligt identificeret med. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker. Vi ønsker at gøre opmærksom på, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af disse data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om den ansvarlige instans

Den ansvarlige instans for databehandlingen på denne hjemmeside er: Huchtemeier Papier GmbH
Gernotstraße 18
44319 Dortmund
Tyskland
Telefon: +49 231 4494 0 E-mail: info@huchtemeier.com

Den ansvarlige instans er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

En stor del af databehandlingen er kun mulig med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, som du allerede har givet. En uformel besked via e-mail er tilstrækkelig. Lovligheden af den databehandling, der har fundet sted i tiden op til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og til direkte annoncering (Art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 (1) LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA AF ÅRSAGER, DER AFHÆNGER AF DIN SPECIFIKKE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING BASERET PÅ DISSE VILKÅR. DET RESPEKTIVE JURIDISKE GRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, FINDES I DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER LÆNGERE, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE VIGTIGE GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM ANSES SOM MERE VIGTIGE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN SKER TIL AT ETABLERE, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE KRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 1, GDPR). HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA TIL SÅDANNE FORMÅL; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING I DET OMFANG, DER ER RELEVANT I FORHOLD TIL DIREKTE ANNONCER. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BLIVER DINE PERSONLIGE DATA IKKE LÆNGERE BRUGT TIL DIREKTE ANNONCER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, GDPR). HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 (1) LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA AF ÅRSAGER, DER AFHÆNGER AF DIN SPECIFIKKE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING BASERET PÅ DISSE VILKÅR. DET RESPEKTIVE JURIDISKE GRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, FINDES I DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER LÆNGERE, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE VIGTIGE GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM ANSES SOM MERE VIGTIGE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN SKER TIL AT ETABLERE, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE KRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 1, GDPR). HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE ANNONCER, HAR DU TIL ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA TIL SÅDANNE FORMÅL; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING I DET OMFANG, DER ER RELEVANT I FORHOLD TIL DIREKTE ANNONCER. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BLIVER DINE PERSONLIGE DATA IKKE LÆNGERE BRUGT TIL DIREKTE ANNONCER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, GDPR).

Ret til at indgive klage hos den ansvarlige tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de pårørende ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller som er stedet for den opståede krænkelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få de data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en ansvarlig tredjepart, kan dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførelsen af fortrolig indhold, som f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som hjemmesideoperatører, bruger denne side SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://” og på låsesymbolet i din browserlinje. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysning, sletning og rettelse

Inden for de gældende lovbestemmelsers rammer har du ret til gratis at få oplyst dine gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen, og om nødvendigt ret til rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har yderligere spørgsmål om emnet persondata, kan du altid kontakte os på den adresse, der er angivet i sidens impressum.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i sidens impressum. Retten til begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

  • Hvis du tvivler på nøjagtigheden af dine personlige data, der opbevaret af os, har vi typisk brug for tid til at tjekke op på dette. I løbet af undersøgelsen har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/foregår ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses i stedet for at blive slettet.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21 (1) GDPR, skal dine og vores interesser afvejes. Så længe det ikke er klart, hvis interesser er mere vigtige, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse data – bortset fra deres opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller til at udøve eller forsvare retskrav eller gør dem gældende, for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

4. Dataindsamling på denne hjemmeside

Cookies

Vores hjemmeside bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din enhed. De gemmes på din enhed og kan enten være midlertidige og begrænset på en session (session cookies) eller permanente (permanente cookies). Session cookies slettes automatisk efter dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller din webbrowser gør dette automatisk. I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder gemmes på din enhed, når du går ind på vores side (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til brug af betalingstjenester). Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, fordi nogle af hjemmesidens funktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurven eller afspilning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise annoncer. Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies), for at levere bestemte funktioner, du selv ønsker (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurven) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af besøgstal), bruges på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR, medmindre andet retsgrundlag er angivet. Hjemmesidens operatør har en legitim interesse i lagring af cookies for teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der blev anmodet om samtykke til lagring af cookies, gemmes de relevante cookies udelukkende på grundlag af dette samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om lagring af cookies og selv kan tillade eller afvise cookies i bestemte tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset. I det omfang cookies bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig om dette særskilt inden for denne fortrolighedspolitiks rammer, og om nødvendigt bede om dit samtykke.

Cookiesamtykke med Borlabs Cookie

Vores hjemmeside bruger cookie-samtykketeknologien fra Borlabs Cookie til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies i din browser og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelslovene. Udbyderen af denne teknologi er Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamborg (herefter Borlabs). Når du besøger vores hjemmeside, bliver en Borlabs-cookie gemt i din browser, som gemmer dit samtykke eller tilbagekaldelsen af samme. Disse data videregives aldrig til udbyderen af Borlabs Cookie. De indsamlede data opbevares, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter Borlabs-cookien, eller formålet med at opbevare disse data ikke længere er gældende. Lovpligtige opbevaringsperioder forbliver upåvirkede. Detaljer om databehandlingen igennem Borlabs Cookie kan findes på https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/. Borlabs cookie-samtykketeknologi bruges til at sikre det lovpligtige samtykke til brug af cookies. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, stk. 1, lit. c, GDPR.

Kontaktformular

Hvis du sender os henvendelser via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har oplyst, blive opbevaret med henblik på behandling af henvendelsen og opfølgende spørgsmål. Vi vil ikke videregive disse data uden dit samtykke. Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre foranstaltninger med henblik på en fremtidig kontrakt. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis der blev bedt om dette. De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagringen ikke længere er gældende (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning inklusive alle resulterende personlige data (navn, anmodning) blive opbevaret og behandlet med henblik på behandling af anmodningen. Vi vil ikke videregive disse data uden dit samtykke. Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre foranstaltninger med henblik på en fremtidig kontrakt. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis der blev bedt om dette. De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagringen ikke længere er gældende (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

5. Analyseværktøjer og annoncering

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics bruger såkaldte “cookies”. Det er tekstfiler, der bliver gemt på din computer, og som hjælper med at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der gemmes i cookien om din brug af denne hjemmesiden, overføres typisk til en Google-server i USA og gemmes der. Lagring af Google Analytics cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og sine annonceringsforanstaltninger. Hvis der blev bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 (1) (a) GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

IP anonymisering

Vi har aktiveret funktionen for anonymisering af IP-adresser på denne hjemmeside. Som et resultat heraf vil din IP-adresse inden for EU-medlemsstaterne eller i andre stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde blive forkortet af Google før den sendes til USA. Den fulde IP-adresse vil kun i særlige tilfælde blive sendt til en Google-server i USA og først forkortet der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til aktivitet og internetbrug til hjemmesideoperatøren. Den IP-adresse, der som en del af Google Analytics overføres af din browser, vil ikke blive flettet sammen med andre Google-data.

Browser plug-in

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browser tilsvarende; Vi vil dog gøre opmærksom på, at du i dette tilfælde ikke vil være i stand til at bruge alle funktioner på denne hjemmeside. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien og er relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data. Dette gør du ved at downloade og installere et browser plug-in, der er tilgængeligt under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle dine data ved at klikke på følgende link. En opt-out cookie vil blive gemt for at forhindre indsamling af dine data ved fremtidige besøg på denne hjemmeside: Deaktiver Google Analytics Du kan finde mere information om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata i Googles fortrolighedspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af Google Analytics fyldestgørende.

Opbevaringsvarighed

Data, som Google gemmer på basis af brugere eller begivenheder og som er knyttet til cookies, bruger-id’er (f.eks. bruger-id) eller annoncerings-id’er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-annonce-id) anonymiseres efter 14 måneder eller slettes. Du kan finde detaljer om dette under følgende link:https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

6. Plug-ins og værktøjer

SoundCloud

Plug-ins fra det sociale netværk SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Storbritannien.) kan være integreret på denne hjemmeside. Du kan genkende SoundCloud-plug-ins ved SoundCloud-logoet på de pågældende sider. Når du besøger hjemmesiden og plug-inet bliver aktiveret, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og SoundCloud-serveren. SoundCloud bliver informeret om, at du har besøgt denne hjemmeside, sammen med din IP-adresse. Hvis du klikker på „”Synes godt om”- eller “Del”-knappen mens du er logget ind på din SoundCloud-brugerkonto, kan du linke og/eller dele indholdet af denne hjemmeside på din SoundCloud-profil. Dette giver SoundCloud mulighed for at knytte dit besøg på hjemmesiden til din brugerkonto. Vi vil gøre opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de data, der overføres, eller hvordan de bruges af SoundCloud. Opbevaringen og analysen af dataene sker på grundlag af artikel 6, stk.1 lit. f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i størst mulig synlighed på sociale medier. Hvis der blev bedt om samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6 (1) (a) GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. For mere information, se SoundClouds fortrolighedspolitik på: https://soundcloud.com/pages/privacy. Hvis du ikke ønsker, at SoundCloud skal kunne knytte dit besøg på denne hjemmeside til din SoundCloud-brugerkonto, skal du logge ud af din SoundCloud-brugerkonto, før du aktiverer indhold via SoundCloud-plug-inet.

Mission