Green_Hygiene_Logo_RGB_Zeichenfläche 1

HVAD GØR MAN
MED CO2'EN?

SÅDAN NEUTRALISERER
GREEN HYGIENE CO2

ClimatePartner støtter projekter, der bidrager til at nå FN’s (Forenede Nationers) Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (SDG). Disse omfatter bl.a. liv på land og skovbeskyttelse. Det handler om bæredygtigt skovbrug i et truet økosystem og beskyttelse af endemiske plantearter.

For at kunne garantere fuld transparens for vores kunder, brugere og interesserede, kan der via følgende link fåets indblik i, hvor mange kilo CO2 der allerede er blevet udlignet igennem vores klimabeskyttelsesprojekt i Mataven.

HVORDAN FUNGERER KLIMABESKYTTELSE MED SKOVBESKYTTELSE?

Skove er blandt de vigtigste CO2-beholdninger. De er hjem for en enorm variation af arter og livsgrundlaget for alle mennesker. Globale skovarealer er gået drastisk tilbage på grund af tiltagende beboelse, landbrug, ulovlig skovhugst og ressourceudvinding. Skovbeskyttelsesprojekter sikrer, at skovene bevares på længere sigt. Projektdeltagerne arbejder sammen med lokalbefolkningen om at beskytte området mod negative indvirkninger.

VORES SKOVBESKYTTELSESPROJEKT I MATAVEN, COLOMBIA

Støtte af den oprindelige befolkning i at beskytte deres skove

Som det største REDD+-projekt i Colombia beskytter dette initiativ 1.150.200 hektar tropisk regnskov for at bevare dens biodiversitet. Det sikrer uddannelser, sundhedspleje, sanitære faciliteter, fødevaresikkerhed og andre sociale tjenester til 16.000 indfødte. Projektet drives i tæt samarbejde med lokalsamfundene for at forbedre deres levevilkår og fremme bæredygtig økonomisk vækst.

Projektet sigter mod en holistisk tilgang til en bæredygtig forandring i retning af bæredygtige økonomiske metoder og naturbevarelse. Projektet bidrager til beskyttelsen af oprindelige territorier, da det støtter selvstyrede lokalsamfund og sørger for bedre overvågning af områderne samt gode kommunikations- og transportsystemer. Det hjælper også med at forbedre selvforsyningen med fødevarer for seks forskellige etniske grupper.

TIDLIGERE PROJEKTER: SKOVBESKYTTELSE I PARÁ, BRASILIEN

“Várzea” i Pará ved Amazonflodens udmunding er et eget økosystem. Øen Marajó er præget af småbønder. Som transportvej begunstiger Amazonfloden landbrug og dyrehold, som så igen medfører mere og mere skovrydning af områderne. På 90.000 hektar beskytter Ecomapuá-projektet skoven og forbyder kommerciel skovhugst. For de 94 lokale familier skaber projektet nye indtægtskilder, for eksempel handlen med açaí-frugten. Da projektet fremmer udvikling i en af de fattigste regioner i det nordøstlige Brasilien, er det ud over Verified Carbon Standard også certificeret med Social Carbon Standard.